Yeniçağın ve dönemin Liderlik anlayışının Bilge Liderlik olması gerektiğini ve Gerçek Cinsiyet Eşitliği adına Eril & Dişil Yetkinlik dengesini savunucusu Nil Keskin Keleş , 20 yıla yakın uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik deneyimi, koçluk ve bütünsel teknik donanımı, danışman ekibi ve dönüşüm programları ile PositiVorld Danışmanlık şirketinin CEO su olarak Yönetim Dönüşüm ve Kadın Güçlendirme Programlarıyla Kurumsal Şirketlerin Vizyoner Stratejik Çözüm ortağı olma gayesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Nil Keskin Keleş ; Kurumların artık günümüz ve gelecek dünyasında, sadece akıllı oldukları için yöneticileri seçim, terfi, ödüllendirmektense gücünü sevgiyle birleştiren BİLGE Liderlere ihtiyacı olacağının altını çizmektedir. Ve Akıllı Liderlik ve Bilge Liderlik arasındaki farkı da şöyle izah etmektedir ;

“ Sadece akıllı bulundukları için seçilen Liderler rapor ettikleri kişileri zekalarıyla etkileyebilirken, diğer taraftan etkin ekip oluşturamaz, ekiplerini motive edemez, mutlu edemez, ve ancak kısa dönemli sonuç getirebilirler. Oysaki Bilge Liderler denge, strateji vizyon, iletişim ve yaklaşımlarıyla sadakat ve uzun vadeli istikrar yaratırlar .Bugün dünyada sadece akllı olup bir takım yerlere gelmiş ancak bazı değer,duruş, dengeli muhakeme olmadan başı sorundan kurtulmayan Harvey Weinstein, Mark Zuckerberg gibi liderleri görebiliyoruz.” şeklinde özetlemektedir. Bu yüzden de Modern Dünyanın artık her alanda sadece Akıllı olmanın optimize edildiği Liderlik anlayışından daha ileriye doğru giderek farklı bir yaklaşıma doğru gitmesi gerektiğini bunun da Bilge Liderliğe dönüşüm ile karşılanacağını işaret etmektir.

Bu amaçla yılların deneyimi ve donanımı ile Kurumsal yapıların dönüşümüne hizmet etmek üzere PositiV Bilge Liderlik Programını © C level, Orta kadame Yönetim ve direk ekip yönetim sorumluluğu olan tüm Yönetim ekiplerinin gerçek Çalışan Memnuniyeti ve Finansal sonuçları getirebilmesi adına oluşturmuştur.Program, PositiVorld patentli ve farklı envanter çalışmalarının ardından durum tespiti sonrası takım ve bireysel olarak Liderlerin; Özfarkındalık, Bütünsel tekniklerle Denge, Bilge Liderlik yetkinlikleri, Ekip Oluşturma ve Koçluk gibi günümüz dünyasına uygun ve geleceğe hazır Liderler olmasını hedefleyen modüllerden oluşur. Kurumun ihtiyaçlarına göre uygulama yöntemi eğitimler ve mentörlük ve koçluk çalışmaları ile tasarlanır.

Diğer taraftan üzerinde yoğunlukla odaklandığı alan Gerçek Cinsiyet Eşitliği için Kurumsal Eril ve Dişil Yetkinlik Dengesi ve Kadın Güçlendirme Programlarıdır. “ Ataerkil yanılgının içinde baskılanan kadın evrimleşmesi esnasında zamanla farkında olmadan Dişil Yetkinliklerden uzaklaşırken, Erkekler de gittikçe fazla Erilleşmeye yada kadının aldığı yeri sahiplenerek Dişilleşmeye başlamıştır. Durumun idrakı ile dönüşmesi gereken Liderler ancak Özlerinde var olan Eril ve Dişil Yetkinliklerine sahip çıkarak masanın
etrafında gerçek cinsiyet eşitliğini getirebilirler. Evrimleşme etkisi ile en çok Özünü kaybedip kazancının hem toplumsal hem de iş dünyasına büyük katkılarının olacağı Kadınların bu yüzden Dişil Liderlik kavramlarına zihinlerdeki yoğun kodlama sebebiyle bütünsel teknikler ( bilinç ve bilinç altı uygulamaları,kuantum, nlp, nefes, kundalini ) ile girmeleri son derece sağlıklı ve dengeli yapıların oluşumunu sağlayacaktır. “

Bu konularla ilgili Bloomberg Ana haber, Ekoturk TV ve WomenTV deki anlatımlarını PositiVorld Youtube kanalındaki diğer videolarla birlikte ayrıca izleyebilirsiniz..Bu maksatla oluşturmuş olduğu Gerçek Cinsiyet Eşitliği ( Gerçek Kadın, Gerçek Erkek, Gerçek Eşitlik )programını ve Kadınlara özel eğitim ve koçluk yöntemiyle oluşturulmuş olan PositiV Bilge Kadınlık © programını kurumlara önermektedir.

Nil Keskin Keleş ;her iki alanı temsilen ve tanıtıcı niteliklte olan Bilge Liderlik Aşısı ve Erillikten Dişilliğe Uyanış konuşmaları ve Dönüşümün önemini vurgulayan PositiV Denge Alanı interaktif sunumları ile organizasyon ve konferanslarda savunduğu konuları çok daha fazla kitlelere yaymaktadır.PositiVorld kapsamında sunulmakta olan tüm diğer eğitim, atölye, koçluk vs programları hakkında bilgi almak ve kurumunuza özel tasarımlar yapılması için info@positivorld.com a ulaşabilirsiniz.